Các tế bào gốc mô thị trường đạt 170,1 $ Billion Đến năm 2020: Grand View Research, Inc.

Quy mô thị trường tế bào gốc toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 170.150.000.000 USD vào năm 2020, theo một báo cáo mới của Grand View Research, Inc. Thị trường dự kiến ​​sẽ tăng do tăng nghiên cứu và phát triển để phát triển các giải pháp điều trị cho ...

[Đọc toàn bộ bài viết ở đây]

Những ý kiến ​​đóng.