Koster chỉ trích 'Assault' về nghiên cứu tế bào gốc Missouri

Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang tìm kiếm cách để lái xe nhiều cử tri bỏ phiếu, và một trong những cách có thể được để đặt việc nghiên cứu tế bào gốc phôi thai trên lá phiếu. Cử tri Missouri đã thông qua một dự luật vào năm 2006 để bảo vệ bất kỳ nghiên cứu tế bào gốc, thân liệu pháp tế bào ...

[Đọc toàn bộ bài viết ở đây]

Những ý kiến ​​đóng.