'Giáo sư hấp dẫn này' của Australia mất một spin trên một cánh tay robot khổng lồ $ 80,000 sau khi choáng thế giới với tai ba kỳ lạ của mình phát triển với các tế bào gốc

Các nghệ sĩ trình diễn người Australia đã tăng trưởng một tai thứ ba trên cánh tay của mình đã đưa ra một dạ dày khuấy đi vào tác phẩm mới nhất của ông về nghệ thuật - một cánh tay robot lớn màu cam. Stelarc, Trưởng phòng thí nghiệm thay thế giải phẫu tại Đại học Curtin ở Perth, Western ...

[Đọc toàn bộ bài viết ở đây]

Những ý kiến ​​đóng.