Koster บารมี 'โจมตี' ในมิสซูรีวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด

รีพับลิกันและเดโมแครกำลังมองหาวิธีที่จะขับรถผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากขึ้นในการเลือกตั้งและวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นที่จะนำการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนในการลงคะแนนเสียง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐมิสซูรีผ่านวัดการลงคะแนนเสียงในปี 2006 เพื่อป้องกันการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดใด ๆ เกิดการรักษาเซลล์ ...

[อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่]

ความเห็นถูกปิด