เซลล์ต้นกำเนิดตับ Elusive ระบุในหนูโดยนักวิจัย

นักวิจัยได้พบประชากรที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ของเซลล์ในหนูที่ทำงานเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของตับ การค้นพบนี้สามารถช่วยทดสอบยาเสพติดและความเข้าใจเพิ่มขึ้นของชีววิทยาและโรคตับ ในทางตรงกันข้ามประชากรเซลล์ระบุวังและ ...

[อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่]

ความเห็นถูกปิด