ที่เก็บสำหรับกรกฎาคม 2008

การพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิด

ในกรกฎาคม 2008 การปรับปรุงในเรื่องความขัดแย้งของการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด NOVA scienceNOW สำรวจการพัฒนาปฏิวัติอาจ นักวิจัยญี่ปุ่น Shinya Yamanaka แรกที่ค้นพบวิธีการใช้เซลล์ผิวสามัญจากเมาส์ผู้ใหญ่ ...