درمان اشفتگی فکری موقتی همراه به حضور در 2015 نشست سلول های بنیادی در مسا

هکنساک، NJ و PETACH TIKVAH، اسرائیل، 2015 اکتبر 1 / PRNewswire / - توفان مغزی همراه درمان شرکت (BCLI)، یکی از پیشگامان توسعه فن آوری سلول های بنیادی بالغ برای بیماری های عصبی، ارائه خواهد شد در سالانه همکاری انجمن، بخشی ...

[ادامه مقاله کامل در اینجا]

نظرات بسته شده است.